Dodany: 2012-10-17 10:20:59
images/424px-Aiga_toiletsq_men.svg.pngfb00b.png Przez lata w systemie prawnym wykształciło się mnóstwo gałęzi prawa, z których każda jest odzwierciedleniem konkretnych problemów, jakie dotykają każdego obywatela.

Dodany: 2012-10-17 09:52:42
images/240px-Stop_hand_nuvola_blue.svg.png52dd7.png Każdy adwokat wrocław musi spełnić podstawowe warunki, aby móc samodzielnie wykonywać ten zawód. Głównym i zasadniczym warunkiem jest ukończenie pięcioletnich, jednolitych magisterskich studiów na wydziale prawa.

Dodany: 2012-10-17 09:47:08
images/180px-Artículo_bueno-blue.svg.png889f3.png Prawo obowiązuje w każdym demokratycznym państwie. Dzięki istnieniu takich źródeł prawa jak Konstytucja, ustawy oraz umowy międzynarodowe zarówno obywatele jak i organy państwa znają granice swojego funkcjonowania w systemie.