Dodany: 2011-03-16 13:31:25
images/temida3.jpg5fae5.jpgPrawo w Polsce to przede wszystkim konstytucja oraz ustawy, z którymi wszystkie pozostałe muszą być zgodne. Odnosi się to zarówno do rozporządzeń jak i wyodrębnionych z nich rozporządzeń mocą ustawy.

Dodany: 2011-03-16 13:27:21
images/temida2.jpgb6df8.jpgKażdy prawnik Częstochowa by mógł wykonywać swą pracę musi znać źródła prawa. Tylko wówczas będzie miał możliwość skonfrontowania sytuacji swych klientów z konkretnymi przepisami, które się do nich odnoszą.

Dodany: 2011-03-16 13:23:40
images/temida.jpg351bc.jpgNormy prawne kształtujące postępowanie człowieka towarzyszą mu od zarania dziejów. Każdy prawnik Częstochowa, by móc wykonywać swój zawód musi być zaznajomiony z poszczególnymi gałęziami prawa.