Dodany: 2011-03-16 13:27:21

Źródła prawaKażdy prawnik Częstochowa by mógł wykonywać swą pracę musi znać źródła prawa. Tylko wówczas będzie miał możliwość skonfrontowania sytuacji swych klientów z konkretnymi przepisami, które się do nich odnoszą.

 

Dlatego też konstytucja oraz ustawy powinny być przez niego znane. Może nie koniecznie znać wszystkie przepisy oraz na pamięć recytować polską konstytucję ale musi wiedzieć, gdzie danych przepisów prawnych poszukiwać. Tego wszystkiego radca prawny szczecin nauczy się na studiach, gdzie na wielu wykładach pozna inne źródła prawa a więc zarówno ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz rozporządzenia z mocą ustawy jak również ustawy zwykłe oraz źródła prawa miejscowego, które obowiązuje jedynie na określonym terytorium.

 

Prócz nich do źródeł prawa, które powinien znać każdy prawnik Częstochowa będą także należeć źródła prawa wewnętrznego, które obowiązują tylko i wyłącznie w danej organizacji. Dziedzina jaką jest prawo jest naprawdę szeroką. Potrzeba wiele czasu oraz zaparcia, by być w nim zorientowanym..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Źródła prawa
Nick: